Provozní řád

Založený klub zastřešuje nadšené psovody, kteří jsou smysluplně odlišní, vyznávají stejné hodnoty výcviku a jsou spolehlivými partnery pro druhé. Hlavní myšlenkou je pod tímto klubem skládat zkoušky, závodit a nebýt vázáni brigádami a povinnostmi.

Členové klubu pocházejí z různých měst a sjíždí se, protože zde našli ty pravé partnery. ZKO nemá momentálně svoji přímou základnu a dodržují pravidla školy výcviku psů, Kláry Kučerové.

Výcvikové hřiště je pro členy dostupné bez zpoplatnění. Uzavřené výcvikové lekce se pořádají pro členy označené jako VIP a jsou zdarma – nácvik zkoušek dle řádů a domluvy. Soukromé lekce jsou běžně zpoplatněny dle školy výcviku psů.

Podmínky pro přijetí a udržení v klubu:

  • Slušné a sportovní chování člena, a to i vůči psu je základem.
  • Není nutností se scházet (mimo schůzi), ale je potřeba dbát na vizitku klubu a dodržovat základní pravidla chování.
  • Neseme spoluzodpovědnost za vystupování klubu s vidinou dobrého kolektivu, a proto požadujeme alespoň půl roku docházet na společné tréninky.
  • Vytvořit si vyvážený vztah a udržet vnitřní hodnotu duševního vlastnictví klubu.

IČ: 09958321 L 74533 vedená u Městského soudu v Praze